Izrada letaka

Izrada letaka

Letak je oblik papira koji sadrži reklamu za neki proizvod ili poduzeće, a namijenjeno je za široku distribuciju i obično je objavljeno na javnom mijestu ili se dijeli od strane pojedinaca ili se šalje poštom. Izradi letaka pomaže grafički dizajn. U 2010. godini se pojavljuju leci u rasponu od najjeftinijih do najskupljih, a iste godine na popularnosti dobivaju i letci koji su poslani putem e-maila.

Upotreba letaka

Letci se mogu koristiti od strane poduzeća, pojedinaca, neprofitnih organizacija te vladinih organizacija i to na način da:

  • oglašavaju događaj poput glazbenih koncerta, noćnih klubova, festivala ili političkih skupova
  • promoviraju firmu koja prodaje rabljene automobile, restaurante te kozmetičke salone koji imaju masažu u ponudi
  • uvjeravaju ljude o socijalnoj, vjerskoj ili političkoj poruci poput evanđelja ili aktivnosti u političkim kampanjama u ime političke stranke ili kandidata tijekom izbora. Leci su korišteni i u oružanom sukobu npr. reklama u zraku je bila taktika psihološkog ratovanja
  • regrutira članove za organizacije ili tvrtke

Poput razglednica i malih plakata, letci su oblik jeftinog masovnog marketinga ili komunikacije. Postoji mnogo različitih formata letaka kao što su na primjer A4, A5, DL i A6. Od 18. stoljeća pa sve do 20. stoljeća leci su bili jeftini za proizvodnju i za njihovu izradu je trebao samo osnovni tiskarski stroj. Početkom 90.-ih godina prošlog stoljeća njihova se primjena raširila još i više i time postala dostupna u svim izdavaštima za još manje novaca. U 2010. godini su se letci mogli napraviti od kuće s osobnog računala, uz pomoć printera ili su se mogli fotokopirati. Iste godine je internet zamjenio klasičnu izradu tiskarskih letaka. Kupci su slali dizajne, dokaze o uplati putem e-maila pa bi proizvod došao na njihovu adresu putem pošte. Letci nisu novi medij jer su se radili još davne 1765. godine prije rata američke nezavisnosti neki su kolonisti bili nezadovoljni i trebali su što veću podršku pa su dijelili letke da bi im se što više ljudi pridružilo. U 2000.-ima u nekim nadležnostima imaju zakon o zabrani ili ograničenju postavljanja letaka na određenim lokacijama. Vlasnici privatnog vlasništva nerijetko stave obavijest da im se ne stavljaju jeci u poštanski sandučić.

letak1

Distribucija i korištenje letaka

Letci se dijele na ulici, zakače se na oglasne ploče, stavljaju je ispod brisača automobila, mogu se dati na određenim događajima, mogu se fiksirati na telefonske stupove, zidove ili druge površine. Oglasne ploče se nalaze na sveučilištima, u kafićima, na sastancima za stanare neke zgrade, u praonici te na malim tržištima. Jeftini su za proizvodnju i mogu biti vrlo učinkoviti u direktnom marketingu. San Francisco je grad s dugom povješću dijeljenja letaka. Prva tvrtka koja je izdavala letke zvala se Pribadača koja je poslovala preko dvadeset i pet godina. U 2010. godini, neki pojedinci i organizacije su počeli odrađivati taktiku bez slanja, trošenja papira i plaćanja poštanskih troškova odnosno počeli su letke slati putem e-maila te su prestali zapošljavati ljude koji bi dijelili letke ili bi ih lijepili na stupove. Elektronički letak može biti ugrađen u samo tijelo e-maila ili dodan kao privitak koji se posebno otvori.

Advertisements